آفتاب

چمران: زاکانی از یکشنبه آینده کارش را در شهرداری تهران شروع می‌کندمهدی چمران رییس شورای اسلامی تهران از آغاز به کار رسمی علیرضا زاکانی از یکشنبه هفته آینده به عنوان شهردار پایتخت خبر داد.

به گزارش شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران روز پنجشنبه افزود: حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران از سوی وزیر کشور امضاء شده است.

وی اظهار داشت: علیرضا زاکانی روز یکشنبه در صحن شورا حاضر می شود و به طور رسمی فعالیت خود را در شهرداری آغاز می‌کند.

به گزارش ایرنا،   علیرضا زاکانی باصدور حکم دکتر احمد وحیدی وزیر کشور، به صورت رسمی در پست شهرداری تهران کار خود را آغاز کرد.

علیرضا زاکانی که با رای اکثریت قاطع اعضای شورای شهر ششم به عنوان شهردار تهران انتخاب شده بود، با حکم احمد وحیدی وزیر کشور به صورت رسمی کار خود را در شهرداری تهران آغاز کرد.