آفتاب

قاضی پرونده طبری:

پرونده های مختومه مرتبط با طبری دوباره تجویز تعقیب می شودبه گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری آفتاب، قاضی بابایی رئیس دادگاه پرونده معاون سابق اجرایی حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه درباره ادعای اکبر طبری بر مختومه اعلام شدن پرونده های قبلی مرتبط با خود گفت: این پرونده ها بر خلاف ادعای وی هنوز مختومه نشده و برای آنها دستور تجویز تعقیب صادر شده است.

رسول قهرمانی نماینده دادستان در جلسه علنی دادگاه طبری با انتقاد از عملکرد وی در پاره کردن عریضه های مردم گفت: طبری با ادعای اینکه عریضه های مردم به او سرازیر نشود تا شرمنده مردم نگردد در برخی کارهای مانند تحویل گرفتن ویلا، خود را حسینی معرفی می کرد.

وی در ادامه افزود: چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه در دفترش حاضر می شدند اما عریضه های مردم عادی به کاغذ خورد کن فرستاده می شد.

قهرمانی درباره فشار طبری به بازپرس پرونده های مختلف جهت تسلیم شدن برای توصیه های خلاف قانونش گفت: وی زمانی که بازپرس ما به توصیه هایش اعتنا نکرد او را از خانه سازمانی بیرون انداخت.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه و اعمال نفوذ در پرونده های اقتصادی گوناگون سال گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.
وبگردی