آفتاب

بیانیه مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح، استاد ابراهیم صنوبر در خصوص وقایع اخیر افغانستان و ابراز نگرانی برای مردم ستم دیده افغانستانبا قلبي آکنده از تاسف نظاره گر جهاني هستيم که روزهایی سرشار از بیماری‌، مرگ، جنگ، جنايت، خشونت و نقض حقوق بشر را سپری می‌کند. جهان در آشفتگي غريبي به سر مي برد.

در این برهه از زمان در گوشه ای از دنیا زنان و کودکان افغانستانی قربانی جنگ‎‌ شده اند و مع الأسف شمار قربانيان آن رو به افزايش است؛ آن‌چه در افغانستان می‌گذرد، مصيبتي دردناک ‌و فاجعه اي بسيار دور از روح انسانيت و در تناقض آشکار با بديهي ترين و ابتدايي ترين اصول حقوق بشر است.
موسسه بین المللی سفیران صلح نگران اوضاع وخیم در افغانستان و مردم همیشه ستمدیده آن است. بیم از آینده مبهمي که قرار است بر سر این مردم بیاید.
در بینابین این جنگ و ظلم تنها مردم بي دفاع هستند که کشته و آواره می‌شوند و ناخواسته و مظلومانه به بازي جنگ گرفته شده اند و تبعات جانگداز و تکانه هاي ملتهب کننده آن را لحظه لحظه به بدترين شکل ممکن تجربه مي کنند.
ما نگران سلامت روح و روان و آینده بشر و عواقب ناشی از این جنگ ها هستیم که قطعا با حقوق بشر سازگار نیست.
ما با چشمانی گریان و قلبی اندوهگین، نگران زنان و کودکان مظلوم اين سرزمين هستیم.
موسسه بین المللی سفیران صلح هرگونه جنگ، خونریزی، تعرض و تهاجم و اقدامات غير انساني را که موجب از بین رفتن جان ارزشمند انسان ها میشود و مسبب آوارگی میلیون ها انسان است، به شدت محکوم می‌کند و اميدوارانه تلاش می‌کند که در جهانی پر از صلح، دوستی، امنیت و آرامش زندگی کنیم.
زندگي در امنيت و صلح کمترين حق و خواسته اين مردم است که ناجوانمردانه از آنها سلب شده است.
امید است در جهانی که صلح و دوستی گمشده اصلي آن است بتوانیم با پايان دادن به تمامی جنگ ها و جنايت ها، امنیت و آرامش عزيزانمان را شاهد باشيم.

آفتاب ـ هادی گرجی