آفتاب

جدیدترین دفاعیات «اکبر طبری» در جلسه علنی دادگاهخبرگزاری تسنیم منتشر کرد: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز ۸ تیرماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.