آفتاب

نقش نیروهای مسلح در محدودسازی اینترنت چقدر است؟کیهان پاسخ مرکز پژوهشهای مجلس به طرح محدودسازی اینترنت را منتشر کرده است.

در این پاسخ با طرح پرسش" آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟" آمده است:


خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفا به تامین امنیت زیر ساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.وبگردی