آفتاب

در گفتگویی اختصاصی با فریبرز آقالو دانش پژوه ارشد حقوق اقتصادی مطرح شد ؛

نقش و جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشوربیمه همواره از زمره نهادهایی بوده که در تثبیت و رشد اطمینان بخش اقتصاد کشور درسطوح مختلف خرد و کلان اثرگذار بوده و نقشی مهم و البته غیر قابل انکاری را در میان صنایع عهده دار می باشد که یکی از مهم ترین عوامل آن ایجاد بستراطمینان و آرامش در سرمایه گذاری های مولد می باشد .

به گزارش هادی گرجی خبرنگار آفتاب، فریبرز آقالو، دانش پژوه ارشد حقوق اقتصادی مطرح کرد؛ با نگاهی اجمالی به کارکرد صنعت بیمه و حمایت هایی که از سوی این نهاد پشتیبان از سرمایه گذار تا مصرف کننده را در بر می گیرد به این مفهوم پی می بریم که با توسعه روز افزون و بی حد و حصر دانش و گسترش مرزهای علم قطعا در حوزه های جدید و نوینی حضور بیمه نقش پر رنگ و تاثیری گذار را داشته و خواهد داشت .
پر واضح است صنعت بیمه بواسطه ماهیت ذاتی خویش در توزیع و پذیرش ریسک از بروز افلاس در تجار و ورشکستگی در صنایع به ویژه در صنایع کلان در نقش حامی و پشتیبان بوده و از ایجاد عواقب ناخوشایند حاصل از بروز خسارت را در صورت تعهد با کاور کردن و پوشش دادن آن جبران و مسیر بازگشت اقتصادی یک بنگاه را از ورطه ورشکستگی فراهم می نماید و به دیگرسخن از تلاطم اقتصادی نجات می دهد .
قانون بیمه مصوب سال 1316 علیرغم پیر و فرتوت شدن کماکان منبعی الزام آور در شناسایی بیمه ، بیمه گر و بیمه گذار و تعهدات متعاقدین نسبت به یکدیگر بوده و می باشد که با این وصف و گذر بیش از 83 سال از تصویب این قانون هنوز برخی شکاف های قانونی با توجه به گذر زمان زیاد و بروز نیاز های جدید همچنان بی پاسخ مانده است که شایسته است قوای قانونگذاری کشور در راستای همگون و هم آهنگ شدن با تغییرات نوین و دیجیتالی شدن کسب و کارها اقدام به ایجاد بستری به روز و مطابق با عرف جاری و کسب و کارهای برخط نماید تا با تحولات عصر حاضر همگام و نیازهای آنان را در عقد بیمه مرتفع تا با نگاه  حمایت گرایانه خویش در صنعت بیمه بنیان گذار تحول سازنده و البته ساختار مند با رویکرد به رشد و توسعه اقتصادی کشور زمینه ساز تامین منافع ملی باشد .
حضور شرکت های پیشرو و نوآور در صنعت بیمه   که با شناسایی نیازهای روز بازار اقدام به پذیرش ریسک و خطرات احتمالی حاصل از فعالیت یک بنگاه اقتصادی و یا سرمایه گذاری را می نمایند قطعاً نقشی سازنده و پشتیبان محور بوده که آینده اقتصادی کشور و صنایع بزرگ که منبع ارتزاق هزاران نفر را تامین می نمایند تحسین بر انگیز بوده و امید است با تقنین و تصویب قوانین و آیین نامه هایی از سوی مراجع ذیصلاح و مجلس شورای اسلامی بعنوان قوای اصلی تقنینی کشور در حمایت از شرکت های بیمه به ویژه شرکت های غیر دولتی ( خصوصی) مسیر رشد اقتصادی کشور عزیزمان فراهم گردد تا با حضور خویش در تمامی عرصه ها تجلی بخش اقتصاد امن باشند .
وبگردی