آفتاب

امروز آمادگی خوبی برای مقابله با سلاح‌های شیمیایی وجود داردفرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (ص) گفت: در دهه گذشته اقدامات خوبی توسط سازمان پدافند غیرعامل برای مقابله با این نوع سلاح‌ها شروع شده به نحوی که امروز از آمادگی خوبی برای مقابله با سلاح‌های شیمیایی در کشور بوجود آمده البته تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم.

ایرنا: علیرضا جلالی روز یکشنبه در همایش ملی پدافند شیمیایی اظهار داشت: بسیاری از رزمندگان به واسطه بمباران‌های شیمیایی در جا به شهادت می‌رسیدند و یا عوارض آن بعدها در بدن رزمندگان نمایان و باعث به شهادت رسیدن آنها می‌شد.

فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (ص) افزود: زمانی که ارتش صدام از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد کشورهای غربی و شرقی برابر این عمل آنها نه تنها سکوت می‌کردند بلکه ارتش صدام را به این نوع سلاح‌ها بیشتر تجهیز می‌کردند. 

جلالی خاطرنشان کرد: در دهه گذشته اقدامات خوبی توسط سازمان پدافند غیرعامل برای مقابله با این نوع سلاح‌ها شروع شد به نحوی که امروز آمادگی خوبی برای مقابله با سلاح‌های شیمیایی در کشور بوجود آمده، البته تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم. 

وی یادآور شد: بیمارستان بقیه‌الله به شکل نیمه کاره‌ در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت که با نامه امام (ره) این بیمارستان در اختیار سپاه و برای معالجه مصدومان شیمیایی قرار گرفت؛ لذا امروز این بیمارستان دارای اورژانس مصدومان شیمیایی و مصدومان ترومایی قرار گرفته است و علاوه بر این به قطب مصدومان شیمیایی تبدیل شده است.

فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (ص)  ادامه داد: در زمانی که مجروحان مدافعین حرم به این بیمارستان منتقل می‌شدند توانستیم بواسطه در اختیار داشتن اورژانس مورد اشاره ۱۰ هزار نفر از مجروحان مدافعان حرم را پذیرش و درمان کنیم.
وبگردی