آفتاب

ویروس کرونا در فاضلاب چطور از بین می‌رود؟ایرنا نوشت: رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: ویروس کرونا نسبت به ضدعفونی و روش‌های تصفیه فاضلاب مقاومت کمی از خود نشان داده و با روش‌های معمولی تصفیه فاضلاب از بین می‌رود.

«مرتضی افتخاری» افزود:‌ ویروس کرونا ویروسی جدید و تازه کشف شده است،  بنابراین تحقیقات در جنبه‌های مختلف آن اندک بوده و محققان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در سطح جهان هنوز به این موضوع ورود گسترده‌ای نکرده‌اند. وی ادامه داد: بیشتر یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌ها در مورد ویروس مذکور به‌صورت موردی و محدود از طرف سازمان بهداشت جهانی بوده یا از طریق تعمیم نتایج از طرف تحقیقات انجام شده برای سایر ویروس‌های مشابه (مانند ویروس‌هایی از خانواده کرونا، سارس و مرس) است و به همین دلیل باید در نتیجه‌گیری‌ها و عمل بر اساس آن‌ها جانب احتیاط را رعایت کرد و منتظر نتایج تحقیقات معتبر ویژه همین ویروس بود. رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکنون این ویروس در منابع آب سطحی و زیرزمینی شناسایی نشده و همچنین در آب آشامیدنی نیز تا زمان انتشار این گزارش تشخیص داده نشده است و هیچ مدرکی مبنی بر انتقال این ویروس از طریق آب آشامیدنی وجود ندارد لذا بر اساس این گزارش خطر وجود این ویروس در منابع آب سطحی و زیرزمینی کم است. افتخاری ادامه داد: ویروس کرونا بر اساس گزارش‌های ارائه شده در سازمان بهداشت جهانی تنها به مدت ۲ روز در پساب اولیه فاضلاب باقی می‌ماند و هیچ سندی مبنی بر انتقال این ویروس از طریق فاضلاب وجود ندارد. وی با بیان اینکه این ویروس ممکن است در فاضلاب بیماران مبتلا مشاهده شود، خاطرنشان ساخت: ولی این ویروس نسبت به ضدعفونی و روش‌های تصفیه فاضلاب مقاومت کمی از خود نشان داده و با روش‌های تصفیه فاضلاب از بین می‌رود. رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: ویروس‌ کرونا از جمله مقاوم‌ترین ویروس‌ها در برابر فرآیندهای ضدعفونی نیست و این بدان معنی است که از روش‌های ضدعفونی معمولی که برای غیرفعال کردن ویروس‌های مقاوم‌تر استفاده می‌شود، می‌توان برای غیرفعال کردن این ویروس استفاده کرد. افتخاری افزود: توجه به مطالب فوق، در ضدعفونی کردن متعارف آب و فاضلاب که با هدف رعایت استانداردهای فعلی، دستورالعمل‌ها و رویکردهای اعتبار سنجی طراحی و عملیاتی شده است، برای کنترل انتقال این ویروس از طریق آب آشامیدنی، آب بازیافتی و فاضلاب کافی خواهد بود. 47231