آفتاب

کمک مالی کمیته ملی المپیک به فدراسیون های ورزشیروابط عمومی کمیته ملی المپیک نوشت: نخستین مرحله از بودجه مصوب کمیته ملی المپیک برای فدراسیون های ورزشی در سال جاری از سوی کمیته به حساب آن ها واریز گردید.

در راستای سیاست شفاف سازی و پرداخت به موقع  بودجه فدراسیون های ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک بر اساس جدول زیر 73 میلیارد و 921 میلیون ریال به حساب فدراسیون ها واریزشد. همچنین مبلغ 20 میلیارد ریال کمک ویژه به فدراسیون کشتی برابر مصوبه و تخصیص سازمان برنامه و بودجه خارج از جدول فوق به حساب این فدراسیون واریز گردید.   لازم به ذکر است در ادامه تداوم سیاست شفاف سازی مالی و اجرایی کمیته ملی المپیک، قراردادهای جاری، پژوهشی و عمرانی سه ماهه نخست کمیته به شرح ذیل می باشد: بیشتر بخوانید: نگاهی به عملکرد ورزش زنان در هفت سال اخیر/ مدال‌های فراموش نشدنی 256 252