آفتاب

ظریف: من به سهم خودم از بابت همه کمبودها شرمنده مردم هستم و عذرخواهی می‌کنموزیر امورخارجه پس از شرکت در انتخابات از مردم ایران عذرخواهی کرد.

عصر ایران: وزیر امورخارجه پس از شرکت در انتخابات از مردم ایران عذرخواهی کرد.

محمدجواد ظریف در شعبه اخذ رای آنتالیا:

* من به سهم خودم از بابت همه کمبودها شرمنده مردم هستم و عذرخواهی می‌کنم.

* مردم ما همیشه اشتباه پیش‌گویان سیاسی را ثابت کرده‌اند.
وبگردی