آفتاب

شهزاد دانا در مجموعه سفر به ماه خود مفهوم پاد ماده را برای ما شرح می دهدشهزاد دانا در مجموعه علمی سفر به ماه که موضوع اصلی آن خلق ایده ها و راهکارهایی برای سکونت انسان در کره ماه است ، در کنار موضوع اصلی به موضوعات علمی و جذاب دیگری نیز پرداخته است. یکی از این موضوعات جالب و کمتر شنیده شده پاد ماده یا همان ضد ماده است.

شهزاد دانا پاد ماده را اینگونه شرح می دهد :
پادماه را دقیقاً میتوان نقطه مقابل ماده دانست. ماده همان عناصری است که جهان ما را شکل داده است و به شکل مایعات ، جامدات ، گازها و یا پلاسما آن ها را میشناسیم. پاده ماده در برابر این مفهوم قرار می گیرد ، پس جای تعجب نیست که در دنیای ما پادماده وجود نداشته باشد یا مقادیر آن بسیار ناچیز و قابل اغماض باشد. چرا که پاد ماده با برخورد به ماده در خارج از آزمایشگاه به سرعت از بین می رود.
پاد ماده ها از ذراتی به نام پاد ذره تشکیل شده اند. در پادماده هسته دارای بار منفی و الکترون ها دارای بار مثبت هستند ، دقیقا عکس آنچه در ماده وجود دارد. اگر به دنبال یک مثال خوب برای روشن تر شدن موضوع باشیم ، میتوانیم اکترون و پوزیترون (ضدالکترون) را مثال بزنیم . پوزیترون برخلاف الکترون حامل بار مثبت است.
در ادامه شهزاد دانا به این سئوال پاسخ می دهد که پادماده را در کجا میتوان یافت؟
پادماه به طور طبیعی در زمین یافت نمیشود و تنها از طریق ایجاد برخورد بین ذرات مناسب در آزمایشگاه ، با تبدیل بخشی از انرژی جنبشی برخورد به پاد ماده (مشابه نظریه بیگ بنگ) ، این کار امکان پذیر است ، البته با صرف هزینه های بسیار بالا برای تولید مقادیری ناچیز. مقادیری که در برخورد به ماده معمولی از بین خواهد رفت!
آنطور که در مجموعه سفر به ماه آقای دانا آمده است ، هزینه تولید پادماده و نگهداری آن به قدری سرسام آور است که آن را به گران قیمت ترین ماده جهان ما تبدیل کرده است. هزینه تولید یک گرم ضد ماده در حال حاضر چیزی در حدود 60 تریلیون دلار تخمین زده میشود. تولید و نگهداری پاد ماده در شرایط کنونی با توجه به هزینه هایی که گفته شد ، تقریباً غیر ممکن است و استفاده از پاد ماده نیز در حال حاضر محدود به موارد علمی-تخیلی است.
گفته میشود که در صورتیکه بتوان بر چالش تولید و نگهداری پادماده فائق آمد و یک گرم از آن را تولید کرد ، میتوان از آن به عنوان قدرتمندترین بمب شناخته شده یعنی بمپ پادماده استفاده کرد. انرژی که در نتیجه برخورد یک گرم پادماده با یک گرم ماده بصورت پرتوی گاما آزاد میشود ، در حدود سه هزار برابر انرژی بمپ اتمی هیروشیما خواهد بود. سلاحی که به راحتی میتواند دنیای ما را نابود کند!


وبگردی