آفتاب

نظر شهزاد دانا درباره سکونت انسان روی کره ماه چیست؟از نظر آقای شهزاد دانا زندگی روی یکی از نزدیک ترین سیارات به زمین یعنی کره ماه است ، به همین دلیل عمده تحقیقات وی روی همین پروژه می باشد.

شهزاد دانا که بیشتر از پروژه سفر به ماه (پروژه تی تومون) او شنیده ایم و عمده تمرکز او روی همین پروژه است تا ایده ها و طرح هایی جدید برای ممکن کردن حیات انسان روی کره ماه به کمک تیم تحقیقاتی اش ارائه دهد ، چرا که به عقیده آقای دانا به دلیل افزایش جمعیت انسان ، محدودیت منابع زمین و تخریب های عمده محیط زیستی ایجاد شده در کره زمین ، حتما لازم است که انسان به دنبال گزینه های دیگری برای زندگی کردن دائمی به جز کره زمین بود.
حال این سوال پیش می آید که گزینه های پیش روی ما برای سکونت در آینده کدامند؟
خب گزینه اول از نظر آقای شهزاد دانا زندگی روی یکی از نزدیک ترین سیارات به زمین یعنی کره ماه است ، به همین دلیل عمده تحقیقات وی روی همین پروژه می باشد.
گزینه دوم نیز زندگی روی کره مریخ است. امروز قصد داریم نظرات آقای شهزاد دانا را در مورد این گزینه بیشتر برایتان شرح دهیم تا معلوم شود که زندگی روی کره مریخ چقدر میتواند به واقعیت نزدیک باشد.
اسکان انسان ها روی کره مریخ در آینده در واقع یکی از پیشنهادات آقای شهزاد دانا و تیم وی است . دلیل اصلی این پیشنهاد نیز هم شرایط سطحی  این سیاره و همچنین وجود آب در آن است که آن را به یکی از قابل زیست ترین سکونت های فرازمینی ما انسانها تبدیل می کند.
مزیت اصلی کره مریخ نسبت به ماه که پیشنهاد اول سکونت انسانها در خارج از سیاره ما ، از نظر آقای داناست ، وجود اتمسفر رقیق برخلاف کره ماه است. همانطور که میدانید در سطح ماه اتمسفر وجود ندارد و ما برای تنفس حتماً باید در زیست گاههای سرپوشیده با امکانات ویژه مستقر شویم. در مریخ نیز برپا کردن همین فضاهای سرپوشیده برای ادامه حیات بشر حتما نیاز است ، اما به دلیل وجود همین اتمسفر رقیق و شرایط دیگر ، راهپیمایی و استخراج منابع این سیاره میتواند با تجهیزات کمتری انجام شده و یا به طور مشترک توسط مجموعه های انسانی و رباتی تکمیل گردد. پس طبق عقیده شهزاد دانا وجود این اتمسفر رقیق در سطح کره مریخ امکان خوبی برای میزبانی از انسان ها و دیگر گونه های زیستی را روی سطح خود فراهم می آورد.
آقای شهزاد دانا دیگر مشابهت های کره مریخ با زمین را نیز اینگونه بیام می کند:
▪ روز مریخی که در حدود همان 24 ساعت ماست و خوابیدن را روی این کره آسانتر می کند.
▪ پهناوری مریخ که فقط در حدود 30 درصد از کره زمین کمتر است و منابع خوبی میتواند در اختیار ما قرار دهد.
▪ وجود آب در کره مریخ که اخیرا طی تحقیقات تیم ایشان و دانشمندان دیگری در سطح جهان اثبات شده است.
پس مجموع عوامل بالا کره مریخ را نیز مانند ماه در لیست یکی از بهترین گزینه ها برای حیات آینده بشر قرار میدهد. هر چند که در اینجا هم مانند کره ماه سطح بالایی از مخاطرات و هزینه های گزاف تحقیقاتی و عملیاتی پیش روی ماست که آقای شهزاد دانا روی حل و آسانتر کردن همین چالش ها از طریق تحقیق و ارائه ایده های جدید تمرکز کرده اند.
وبگردی