آفتاب

خداحافظی رستم و سهراب با المپیکعلی هاشمی و علی داودی در وزنه برداری، صاحب سهمیه المپیک شدند.

ایسنا: فدراسیون جهانی وزنه برداری رنکینگ نهایی وزنه برداران را اعلام کرد و براساس آن نفراتی که سهمیه المپیک توکیو را گرفتند، مشخص شدند.

طبق سیستم کسب سهمیه، هشت نفر اول هر وزن به همراه بهترین وزنه برداران هر قاره مجوز حضور در المپیک را گرفتند.

از ایران علی هاشمی در دسته 109 کیلوگرم و علی داودی در دسته فوق سنگین سهمیه گرفتند.

 در دسته 96 کیلوگرم،  المپیک برای  سهراب مرادی و کیانوش رستمی تمام شده است. رستمی که درخواست داده بود امتیازات مسابقه سوئیس برای او محاسبه شود که مورد موافقت فدراسیون جهانی قرار نگرفته است.رستمی در پایان مهلت مقرر برای ثبت نام، اقدام  به شرکت در مسابقات کرد از این رو فدراسیون جهانی هیچ امتیازی برای این وزنه بردار لحاظ نکرد.

مرادی نیز جهت کسب سهمیه نیاز داشت که حتما وزنه بردار قرقیزستان وارد رنکینگ شود. چون کلمبیا  و بلاروس در رنکینگ هشت نفره باقی ماندند، قرقیزستان وارد رنکینگ هشت نفره نشد و سهمیه  بهترین وزنه بردار قاره آسیا به این کشور رسید.

نکته این است حتی اگر بعدا کلمبیا به دلیل  داشتن سه  وزنه بردار دوپینگی در یک سال، محروم هم شود، چون کشور بلاروس برای یک سهمیه خود، در دسته 96 کیلوگرم نماینده داده است بنابراین وزنه بردار کوبا که جلوتر از نماینده قرقیزستان است، جایگزین کلمبیا می شود و باز هم سهراب مرادی شانسی ندارد.

وزنه برداران دسته 96 که صاحب سهمیه شدند

در دسته 109 کیلوگرم، علی هاشمی به عنوان نفر چهارم  رنکینگ سهمیه گرفت.

وزنه برداران دسته 109 کیلوگرم که صاحب سهمیه شدند

در دسته 109+ کیلوگرم، علی داودی به عنوان نفر دوم به سهمیه رسید.  ارمنستان یک سهمیه المپیک داشت که در دسته 109 کیلوگرم سیمون مارتیروسیان شانس مدال طلا را اعزام می کند و نام نماینده خود در دسته فوق سنگین را حذف کرد.

 وزنه برداران دسته فوق سنگین که صاحب سهمیه شدند