آفتاب

محسنی اژه ای:

رومانی باید پاسخگوی مرگ قاضی منصوری باشدمحسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده قتل قاضی منصوری گفت: درباره مرگ قاضی منصوری کشور رومانی باید پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار قضائیه پایگاه خبری آفتاب، محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده قتل قاضی منصوری گفت: درباره مرگ قاضی منصوری کشور رومانی باید پاسخگو باشد.

به درخواست اینتر پل قاضی منصوری در اختیار پلیس و دستگاه قضائیه کشور رومانی قرار داشت و آنها به دلیل کرونا وی را یک ماه به صورت مشروط آزاد کردند که در همین دوران وی کشته شد.

قاضی منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری معاون اجرائی حوزه دفتر ریاست قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود.

وی قاضی اجرائیات شهرستان لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بود که با اعمال نفوذ در پرونده های مختلف باعث انحراف و عدم اجرتی عدالت شد.

برخی از فعالین مدنی به دستور وی بازداشت و به زندان رفته که اتهامات وارده به خود را قبول نداشتند.

وی با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه در سال ۱۳۹۸ از کشور گریخت و بعد از رسانه ای شدن اسمش در دادگاه طبری با ارسال یک ویدیو از بازگشت خود به ایران خبر داد.