آفتاب

مدیرعامل سابق توزیع برق البرز بازداشت شدمدیرعامل سابق توزیع برق البرز بازداشت شد.

ایسنا: حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز با تأیید بازداشت مدیرعامل سابق شرکت توزیع برق البرز از بازداشت ۹ نفر دیگر در این خصوص خبر داده است.

فاضلی هریکندی اعلام کرده که تاکنون ۱۵ میلیارد تومان گردش مالی در این پرونده مشخص شده که این مبالغ به حساب اشخاص نزدیک به متهمین واریز شده است.
وبگردی