آفتاب

نژاد پرستان بریتانیایی دست بردار نیستنددر دیدار لیگ جزیره بین تیم های فوتبال برنلی و منچستر سیتی سفیدپوستان نژادپرست این کشور با به پرواز درآوردن یک هواپیمای سبک که حاوی پوستری با شعار زندگی سفید پوستان مهم هست، خبر ساز شدند.

به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری آفتاب، در دیدار لیگ جزیره بین تیم های فوتبال برنلی و منچستر سیتی سفیدپوستان نژادپرست این کشور با به پرواز درآوردن یک هواپیمای سبک که حاوی پوستری با شعار زندگی سفید پوستان مهم هست، خبر ساز شدند.
پس از این واقعه تیم فوتبال برنلی با عذر خواهی از مردم گفت: ما از نمایش این پوستر شرمسار و خجالت زده شده ایم.
در حاشیه این دیدار، دو تیم مذکور جهت حمایت از معترضان ضد نژادپرستی زانو زده و از این جنبش حمایت کردند.
انگلستان از کشورهای استعمارگر و نژادپرست تاریخ است و با قتل عام و استثمار باعث رنج و عذاب مردم دنیا شده اند.
این کشور فقط در ایران با ایجاد قحطی ساختگی باعث مرگ ۹ تا ۱۱ میلیون نفر از هموطنانمان شدند.