آفتاب

پست معنادار علی لاریجانی در اینستاگرامعلی لاریجانی در جدیدترین پست خود در اینستاگرام بر نقد شجاعانه اقدامات گذشته تاکید کرد.

علی لاریجانی در پستی در اینستاگرام نوشت:

باسمه تعالی

‏کسی که جرئت مواجهه عالمانه با گذشته خود را نداشته باشد و از نقد شجاعانه اقدامات خود بیمناک باشد، بی‌گمان مسئولیت هیچکدام از اقدامات آینده خود را هم نخواهد پذیرفت.

وبگردی