آفتاب

اجرای سناریوهای بازگشایی مدارس با توجه به شرایط سفید، زرد و قرمز استان‌هاوزیر آموزش و پرورش گفت: باید نوع نگاه و شیوه جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه‌ها تغییر کند. آموزش و پرورش یک دستگاه کاملا علمی و تخصصی است و معلمان ما واجد شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی هستند.

به گزارش ایسنا؛ نهصدوهفتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی ‌آموزش‌ و پرورش با حضور وزیر آموزش ‌و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: باید یاد بگیریم با کرونا زندگی کنیم، چاره‌ای نداریم تا زمانی که داوریی برای درمان آن پیدا شود باید یاد بگیریم با آن زندگی کنیم.
حاجی میرزایی با اشاره به نقش و جایگاه نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: باید نوع نگاه و شیوه جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاهها تغییر کند، آموزش و پرورش یک دستگاه کاملا علمی و تخصصی است و معلمان ما واجد شایستگی‌ها و صلاحیتهای حرفهای و تخصصی هستند؛ آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست که هر کسی بتواند به هر طریقی وارد آن شود.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: نیروی انسانی موتور محرکه توسعه و پیشرفت جامعه است و تاثیر نیروی انسانی در آموزش و پرورش بر روی جامعه خیلی بیشتر از سایر دستگاه‌های دیگر است.
وی تصریح کرد: نیروهای توانمند و متخصص که توسط دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تربیت و دوره دیده اند باید وارد آموزش و پرورش شوند، قانون راه ورود به آموزش و پرورش را برای ما مشخص کرده است و این راه از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی می گذرد.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در تلاش هستیم مدارس را در شهریور ماه بازگشایی کنیم، ادامه داد: برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر اساس پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا چند سناریو را پیش بینی کردهایم از جمله آموزش حضوری، آموزش نیمه حضوری(تلفیقی) و آموزش مجازی که این سناریوها با توجه به شرایط سفید، زرد و قرمز استان‌ها اجرا خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: باید در آموزشی که داده می شود به بعد پرورشی موضوعات درسی هم توجه کرد نباید فقط بعد آموزشی آن را در نظر بگیریم باید بعد پرورشی را هم در برنامه ریزیهای آموزشی بویژه آموزشی که از طریق فضای مجازی و تلویزیون و رادیو ارائه می شود، در نظر بگیریم.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، در ادامه این جلسه آئین نامه راهبری و هماهنگی آموزش و پرورش مناطق مرزی، عشایری و کمتر توسعه یافته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.