آفتاب

درخواست دادستان کل کشور از دادستان رومانی؛

علت مرگ متهم منصوری با جدیت و به صورت جامع بررسی شوددادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان رومانی و با یادآوری مسئولیت‌های جامعه جهانی و به لحاظ اهمیت کشف حقیقت درخواست کرد تا علت مرگ متهم منصوری با جدّیت و به صورت جامع بررسی شود.

به گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در پی حادثه فوت متهم غلامرضا منصوری در کشور رومانی از «آگوستین لازار» دادستان کل این کشور خواست موضوع را با سرعت و جدیت پیگیری و نتیجه آن را اعلام نماید.
در این نامه با اشاره به مسئولیت های جامعه جهانی در مبارزه با فساد آمده است: تبعه جمهوری اسلامی ایران به نام آقای غلامرضا منصوری متهم و تحت تعقیب مراجع قضایی ایران بوده و از کشور متواری و پس از پیگیری‌های پلیس بین الملل (اینترپل) در رومانی شناسایی، دستگیر و مقرر شده بود تا پس از فراهم شدن مقدمات اداری و قضایی به ایران مسترد شود، لیکن برابر اطلاع واصله جسد مشارٌالیه در شهر بخارست کشف می گردد.
دادستان کل کشور در این نامه با یادآوری مسئولیت های جامعه جهانی در مبارزه با فساد و اهتمام کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بینالمللی خود در همکاریهای بین المللی برای استرداد مجرمین و استرداد داراییهای ناشی از فساد، از دادستان رومانی درخواست کرد که به لحاظ اهمیت موضوع و کشف حقیقت دستور فرمائید با توجه به مسئولیتی که برای مقامات ذیربط قضایی و پلیس ملّی آن کشور و پلیس بین الملل از حیث حفاظت و تحت نظر داشتن متهم متصوّر است علت مرگ نامبرده را با جدّیت و بصورت جامع بررسی و نیز چنانچه شخص یا اشخاص دیگری در این امر مدخلیت داشته اند، شناسایی و تعقیب شوند و گزارش کاملی از موضوع تعقیب و حادثه منجر به مرگ تهیه و از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بخارست برای اینجانب ارسال نمایند. 

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و ٢١ متهم دیگر است که از کشور متواری و به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم بود.