آفتاب

عضو دفتر مقام معظم رهبری:

بانک مرکزی فعلی قویترین دوران خود در تامین اسکناس را داردآقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با حمایت تمام قد خود از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: بانک مرکزی فعلی قوی‌ترین بانک مرکزی در تامین اسکناس است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب، آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با حمایت تمام قد خود از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت:  بانک مرکزی فعلی قوی‌ترین بانک مرکزی در تامین اسکناس است.

آقا محمدی درباره گرانی ارز در بازار بیان کرد: بانک مرکزی این قدرت را دارد تا با دخالت در بازار و سرازیر کردن اسکناس در آن نرخ ارز را کنترل کند اما تصمیم این است که این افزایش با تزریق پول حل نشود.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با پیش بینی تعادل در بازار ارز گفت: با ورود منابع ارزی از کشورهایی مانند عراق در هفته های آتی شاهد متعادل شدن نرخ ارز هستیم.

قیمت دلار در چند وقت اخیر نزدیک به بیست هزار تومان افزایش یافته و با توجه به شیوع کرونا و رکود اقتصادی که در چند ساله گذشته دامنگیر مردم ایران شده است نارضایتی مردم و فعالین اقتصادی را به همراه داشته و این نوسانات پی در پی اثرات مخرب بر اقتصاد خواهد گذاشت.

از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز بود که دلار با افزایش بیش از 6 برابری از قیمت سه هزار تومان به 20 هزار تومان و تحریم های گسترده، مانع تحقق این شعار و ناکامی دولت حسن روحانی شد.