آفتاب

بررسی مسائل دفاعی و امنیتی با حضور وزرای دفاع و کشور در مجلسوزرای دفاع و کشور با حضور در جلسه فردا(سه‌شنبه) مجلس گزارشی را به نمایندگان ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در جلسه فردا(سه‌شنبه) مجلس، ابتدا امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع‌ و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد وضعیت دفاعی کشور به صورت غیرعلنی و سپس عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد اوضاع داخلی و امنیتی کشور در نشست علنی به ارائه گزارش خواهند پرداخت. انتهای پیاموبگردی