آفتاب

ترم جدید دانشگاه‌ها مجازی است؟مهر نوشت: مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت: با توجه به شرایط موجود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که همه دانشگاه ها شروع ترم خود را براساس آموزش مجازی، برنامه ریزی کنند.

علی اکبر صفوی با اشاره به آغاز ترم جدید دانشگاه ها از ۱۵ شهریور و تاکید رئیس جمهور بر بخشی از فعالیت ها به صورت مجازی، درباره فعالیت دانشگاه ها در ترم آینده گفت: قرار است چارچوبی در این خصوص توسط وزارت علوم تهیه شود. وی ادامه داد: با توجه به روندی که اکنون ویروس کرونا طی می کند و درحال بدتر شدن است، لذا احتمال بسیار زیادی وجود دارد که همه دانشگاه ها شروع ترم خود را براساس آموزش مجازی، برنامه ریزی کنند.   مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: اما دونکته وجود دارد اول اینکه بالاخره یک تعداد از دانشجویان دکتری کار آزمایشگاهی داشته و خوابگاه نیز نیاز دارند که باید تمهیداتی برای حضور این دانشجویان در خوابگاه و آزمایشگاه پیش بینی شود. وی افزود: دانشگاه ها باید تمهیداتی پیش بینی کنند که دانشجویان را با اولویت بندی و برحسب ضرورت و نیاز در خوابگاه ها و با تعداد محدود و رعایت پروتکل های بهداشتی پذیرش کنند. صفوی افزود: نکته دوم، دروس عملی و کارگاهی است که بخشی از آن از طریق آموزش مجازی قابل جبران است و بخشی باید با تعداد کم در آزمایشگاه ها  برگزار شود. وی درباره اجرای طرح کلاس خلوت و خوابگاه خلوت در ترم جدید دانشگاه ها گفت: فعالیت حضوری در دانشگاه ها با توجه به شرایط موجود به راحتی نیست و می توان پیشنهاد داد ۵۰ درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون حضور در کلاس، دروس خود را با آموزش مجازی پیش ببرند و ۵۰  درصد باقی مانده نیز ۳۰ درصد ۲ تا ۳ روز کار آزمایشگاهی انجام دهند و ۲۰ درصد دیگر در روزهای دیگر هفته حاضر شده و به فعالیت های خود بپردازند در واقع دانشگاه ها باید به صورت موردی آن را طراحی کنند. وی ادامه داد: در دانشگاه های دنیا ابتدا دانشجویان تحصیلات تکمیلی برحسب ضرورت در دانشگاه حاضر می شوند و بعد از آن اگر امکان برگزاری کلاس وجود داشته باشد برای دانشجویان جدید الورود برگزار می شود که با فضای دانشگاه تا بیشتر با فضای دانشگاه آشنا شوند. صفوی تاکید کرد: باید براساس واقعیت ها سناریوهای مناسب داشته باشیم و در حال حاضر دانشگاه ها تمهیدات لازم برای پذیرش دانشجو در خوابگاه و دانشگاه را حسب کارهای ضروری پیش بینی می کنند. 47231وبگردی