آفتاب

تایید بازداشت در شورای شهر تهرانتسنیم نوشت: رئیس کمسیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره بازداشت کارشناس این کمیسیون توضیحاتی را مطرح کرد.

محمد سالاری درباره جزئیات دستگیری یکی از کارشناسان شورای شهر تهران اظهار کرد: این فرد در کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کارشناس و به صورت ساعتی فعالیت داشته است. وی تصریح کرد: این فرد دانشجوی معماری بوده و حدود دو سال پیش فعالیت خود را با کمیسیون شهرسازی و معماری به صورت ساعتی آغاز  کرد که البته تجربیات زیادی نیز در این حوزه نداشته است. رئیس کمسیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بنابر اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته است حدود دو هفته پیش این فرد بازداشت شده که تا این لحظه البته اطلاعی از اتهامات وی به ما گزارش نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرد بازداشت شده در زمان آغاز فعالیتش در کمیسیون شهرسازی و معماری توسط فرد خاصی معرفی شده است یا خیر گفت: هیچ کس وی را معرفی نکرده است و وی طبق روال با کمیسیون شهرسازی و معماری فعالیت داشته است.. ۴۷۲۳۱وبگردی