آفتاب

ترکیب هیات رییسه ۱۱ کمیسیون تخصصی مجلس یازدهم مشخص شدبا برگزاری اولین جلسه کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم، رییس و هیات رییسه کمیسیون ها مشخص شدند.

تابناک: مجلس شورای اسلامی ١٣ کمیسیون تخصصی دارد که تاکنون ترکیب ١١ کمیسیون مشخص شده و دو کمیسیون دیگر یعنی قضایی و حقوقی و فرهنگی تا هفته آینده تعیین تکلیف می شود.

طبق آیین نامه با تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس، هیات رییسه کمیسیون ها در اولین جلسه برای یک سال کاری با رای مستقیم نمایندگان عضو کمیسیون انتخاب می شوند که این انتخابات ظهر امروز برگزار شد.

بر این اساس حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان، حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه، علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی،محمدصالح جوکار رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، عزت الله اکبری تالار پشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن، فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی، مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، سیدجواد ساداتی نژاد رییس کمیسیون کشاورزی و مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی شد.