آفتاب

حسین کیستمردم آمریکا با پخش نذری به همنوعان خود یاد امام حسین را گرامی می دارند.

به گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری آفتاب مردم آمریکا با به راه اندازی انجمنی به نام "حسین کیست" دست به اقدامات انسان دوستانه می زنند.

این گروه با شیوع بسماری کرونا با پخش غذا به نیازمندان در غالب طرح ۴۰ همسایه به نیازمندان اطرافشان کمک می کنند.

آنها در کشور های مختلف دارای شعبات مختلف نیز هستند که در آن کشورها نیز به فعالیت های خیرخواهانه می‌پردازد.

عکس بالا خوشحالی یک شهروند بریتانیایی را پس از گرفتن نذری نشان می دهد.
وبگردی