آفتاب

صندوق بین المللی پول:

اقتصاد جهانی ۶ درصد کوچکتر می شودپیش بینی جدید صندوق بین المللی پول از رکود اقتصادی جهانی خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب، پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول از رکود اقتصادی جهانی خبر می دهد.

این سازمان بین المللی در ادامه گزارش خود  بیان کرد: اقتصاد جهانی با سرعت بیشتری نسبت به پیش بینی های آوریل در حال رکود است.

سازمان IMF با مقایسه این رکود با رکود جهانی سال ۱۹۳۰ تصریح کرد: این اولین بار پس از سال ۱۹۳۰ است که تمام کشور های جهان از جمله توسعه یافته و در حال توسعه اقتصادشان متوسط به میزان ۶ در صد کاهش می یابد.

این رکود جهانی به خاطر شیوع کرونا  در سال ۲۰۲۰ باعث تعطیلی واحد های تولیدی، خدماتی و کسب کارهای گوناگون شده و اقتصاد جهانی را فلج کرده است.

اما پیش بینی می شود که با تمام شدن اپیدمی این بیماری کشورها به سرعت به حالت قبل برگردند.
وبگردی