آفتاب

اروپا نقاب انداخت؛ تعهدات فراتر از NPT را لغو کنیدپس از آن هم که ثابت شد اروپایی ها تعهدات را به انجام نمی رسانند، ادعا شد اروپا انگیزه و اراده اش را دارد و فقط "نمی تواند" مقابل تحریم های آمریکا بایستد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: " تروئیکای اروپایی عضو برجام، با آخرین دشمنی در قالب قطعنامه ضد ایرانی "آژانس"، ثابت کردند به تمام معنا شریک دزد هستند، هر چند که تیم روحانی اصرار داشت آنها را دوست و شریک ایران جانمایی کند. قطعنامه‌ای که شورای حکام آژانس به پیشنهاد انگلیس، فرانسه وآلمان تصویب کرد، از ایران می‌خواهد دسترسی‌های جدیدی برای بازرسی بدهد و این در حالی است که ایران، فراتر از تعهدات ان پی تی و پروتکل الحاقی، رژیم بازرسی ویژه ای را طبق برجام پذیرفت؛ با این تصور که غرب به تعهدات لغو تحریم‌ها عمل کند. وقتی آمریکا برجام را زیر پا گذاشت، تیم روحانی و ظریف بالغ بر یک سال، در زمین اروپا بازی کرده و این گزاره خلاف واقع را عنوان کردند که قصد اروپا اجرای تعهدات ضد تحریمی است؛ بنابراین ما هم باید تعهدات را ادامه دهیم. پس از آن هم که ثابت شد اروپایی‌ها تعهدات را به انجام نمی‌رساند، ادعا شد اروپا انگیزه و اراده اش را دارد و فقط "نمی‌تواند" مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد. به همین دلیل نیز روحانی و ظریف، حتی در پاریس و نیویورک، به دنبال جلب همراهی اروپایی‌ها بودند! اما قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی به آژانس، نشان می‌دهد آنها کاملاً غرض ورزانه برخورد می‌کنند؛ چه اینکه ایران در واکنش به نقض کامل برجام از سوی آمریکا (و البته همراهی اعلام نشده اروپا) اقدام به کاهش یا توقف برخی تعهدات برجامی کرده است. ایراد بزرگ به مبنای غلط تنظیم برجام بر می‌گردد: هر چه مطالبات طرف مقابل در نهایت بی اعتمادی، سخت گیری و بر مبنای دریافت امتیازات نقد (غالباً برگشت ناپذیر) نوشته شد، انتظارات طرف ایرانی بر مبنای حسن ظن و سهل اندیشی و خوش خیالی نگاشته شد. تیم ظریف پذیرفت در ازای دریافت مُشتی وعده نسیه و فاقد ضمانت، امتیازات گسترده بدهد. و ضمناً آژانس را -با وجود سوابق سیاهش- داور قضاوت درباره تعهدات خود قرار دهد. در عین حال، تعهدات غرب، دارای هیچ تضمینی نبود و هیچ نهادی برای دفاع از حقوق ایران در صورت نقض عهد غرب، پیش بینی نشده بود. ما به عنوان استثنای پادمان‌های آژانس، خود را متعهد به تعهداتی ویژه کردیم، بدون اینکه از آمریکا و اروپای بدعهد کمترین تضمینی بگیریم. این دستپخت دوم تیم روحانی در مذاکرات ۹۲ تا ۹۴، با وجود عبرت‌های توافقات ۸۲ تا ۸۴ بود. بدتر اینکه مکانیسم شکایت در برجام نیز به زیان ایران عمل می‌کند و بنابراین دولت روحانی نتوانسته حتی از نقض برجام (به خاطر برگشت خودکار تحریم‌ها) شکایت کند. اعلام همه تعهدات فراتر از ان پی تی و تاکید بر اینکه ایران پس از این، "رژیم ویژه بازرسی" به عنوان استثنا بر ان پی تی را نخواهد پذیرفت، کمترین واکنش برای احیای بازدارندگی و بازگشت توازن به مواجهه با غرب است. "وبگردی