آفتاب

پرنسس یوژنی انگلیس، فرزند اول خود را به دنیا آورد؛ یک پسر بچهیوژنی، نوه ملکه الیزابت دوم و همسرش جک بروکسبنک صبح روز سه شنبه از پسر خود در بیمارستان پورتلند لندن استقبال کردند.

کاخ باکینگهام روز سه شنبه اعلام کرد، پرنسس یوژنی انگلیس پسری به دنیا آورد. یوژنی، نوه ملکه الیزابت دوم و همسرش جک بروکسبنک صبح روز سه شنبه از پسر خود در بیمارستان پورتلند لندن استقبال کردند. پدر و مادر یوژنی، شاهزاده اندرو و سارا، دوک و دوشس یورک هستند. کودک پرنسس که 8 پوند و 1 اونس وزن دارد، فرزند اول یوژنی، بروکسبنک و نهمین نوه ملکه است.
وبگردی