آفتاب

هشت استاد دانشگاه علامه در میان پژوهشگران پراستناد کشوربنا بر اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، هشت عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش سال ۱۳۹۸ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، هشت عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر قرار گرفتند. بر این اساس دانشگاه علامه طباطبائی پس از دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم از پژوهشگران برتر کشور در این دو حوزه را به خود اختصاص داده است. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره ۵ساله ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶ اقدام به شناسایی ۷۸نفر از پراستنادترین پژوهشگران ۱۲رشته مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری کرده است. دکتر تیمور محمدی، در حوزه اقتصاد و مالی؛ دکتر حمید علیزاده و دکتر علی دلاور در حوزه علوم تربیتی؛ دکتر فرامرز سهرابی و دکتر عبدالله شفیع آبادی در حوزه روان شناسی؛ دکتر جعفر هزار جریبی دستکی در حوزه علوم اجتماعی؛ دکتر حبیب هنری در حوزه تربیت بدنی و دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی در حوزه علوم سیاسی هشت عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در میان پژوهشگران برتر کشور حوزه‌های مذکور قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، سهم رشته‌های مختلف از پژوهشگران پر استناد یکسان نبوده و تابعی از تعداد کل استنادها و نیز تعداد پژوهشگران هر رشته است.بیشترین سهم و تعداد پژوهشگر پراستناد به ترتیب متعلق به رشته‌های مدیریت، علوم تربیتی، اقتصاد و مالی، علوم اجتماعی، ادبیات، روانشناسی و جغرافیا است. بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی،  در بین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه تهران با ۲۳نفر، دانشگاه تربیت مدرس با ۱۴نفر، دانشگاه علامه طباطبائی با هشت نفر، دانشگاه شیراز با پنج نفر، دانشگاه‌های اصفهان و تبریز هر کدام با چهار نفر، دانشگاه‌های شهید بهشتی و محقق اردبیلی هرکدام با سه نفر، دانشگاه‌های بوعلی سینا و فردوسی مشهد هر کدام با دو نفر دارای بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد برتر در ۱۲ رشته مختلف علوم انسانی، اجتماعی و هنر و معماری هستند. 


وبگردی