آفتاب

درگذشت پدر جناب آقای نیکرویان، مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگریمتاسفانه جناب آقای نیکرویان، مدیر محترم روابط عمومی گروه مالی گردشگری و همچنین رییس محترم حوزه رسانه بانک گردشگری پدر عزیزشون رو به دلیل بیماری از دست دادند و روح پاکشون به رحمت خدا رفتند.
وبگردی