آفتاب

سازمان پزشکی قانونی:

۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسر آزاری در سال ۹۸ داشتیمبه گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آفتاب، عباس مسجدی آرانی رئیس پزشکی قانونی کشور با اعلام بیش از ۸۵ هزار مورد همسر آزاری در سال گذشته افزود: داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی و انعطاف ناپذیری از مصادیق همسرآزاری است.
در سال ۹۷ حدود ۱۰ درصد از مردان توسط همسرانشان آزار دیدند و این آمار در حال افزایش است.