آفتاب

نامه محمود احمدی نژاد به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکاجماران نوشت: محمود احمدی‌نژاد از ارسال نامه به جو بایدن، رییس جمهور آمریکا خبر داد.

محمود احمدی‌ نژاد در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز از ارسال نامه به جو بایدن، رییس جمهور آمریکا، در هفته اخیر خبر داد.

محمود احمدی نژاد به شبکه فاکس نیوز گفت: «پس از اینکه جو بایدن در انتخابات پیروز شد به او نامه ای نوشتم. در آن نامه شرایط جهان را شرح دادم و از ایشان خواستم که قاطع بایستند و سیاست ها را به خاطر صلح و عدالت تغییر دهند.»