آفتاب

فرآیند تشکیل سیاره رصد شدگروهی بین المللی از ستاره شناسان با استفاده از اطلاعات تلسکوپ سازمان فضایی اروپا تحقیقاتی انجام داده و معتقدند فرآیند تشکیل سیاره را برای نخستین بار رصد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، محققان معتقدند برای نخستین بار تشکیل یک سیاره را رصد کرده اند.

در تحقیقی که در نشریه Astronomy & Astrophysics منتشر شده، گروهی از ستاره شناسان  توضیح داده اند تصاویری از یک ستاره جوان به نام AB Aurigae ثبت کرده اند که در فاصله ۵۲۰ سال نوری از زمین قرار دارد.

صفحه عظیمی از گاز و گرد وغبار دور این سیاره می چرخد. آنها هنگام بررسی ها متوجه پیچش متمایزی شدند که نشان دهنده تشکیل یک سیاره تازه بود.

این کشف با استفاده از اطلاعات  تلسکوپ VLT (متعلق به سازمان فضایی اروپا)و ابزار SPHERE آن شدند.

در سال ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰ میلادی گروهی از ستاره شناسان بلژیکی، فرانسوی، تایوانی و آمریکایی به دقیق ترین تصاویر از منظومه AB Aurigae دست یافتند. این تصاویر مشاهدات قدیمی از بازوی های پیچ و تاب دار گاز و غبار را تایید کرد. فاصله این بازوها تا ستاره به اندازه فاصله نپتون تا خورشید بود.

آنها معتقدند این پیچش نشان دهنده ایجاد یک سیاره جدید است.

آن دوئتری یکی از مولفان ارشد این پژوهش می گوید: در برخی مدل های تشکیل سیارات چنین پیچش هایی نشان دهنده تشکیل سیاره است. همچنین این امر به ارتباط دو بازوی مارپیچ گردو غبار نیز اشاره دارد. یکی از بازوها به سمت داخل مدار سیاره حرکت می کند و دیگری در بخش خارجی آن حرکت می کند. به این ترتیب گاز و گرد و غبار صفحه ستاره به ساخت یک سیاره و بزرگتر شدن آن منجر می شود.

همزمان با قدرتمندتر شدن ابزارهای ستاره شناسی، محققان می توانند به دانش بیشتری درباره منظومه AB Aurigae و شیوه تشکیل سیارات دست یابند.
وبگردی