آفتاب

کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه های حساسکیفیت هوای پایتخت امروز - بیست و ششم آذر- از لحاظ غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص لحظه ای ۱۱۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار ، کودکان وسالمندان است.

به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸:۳۰ امروز بر روی شاخص ۱۳۶ در شرایط ناسالم بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۷۴، ازن با شاخص ۱۳ ، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۷۲ و منواکسید کربن با شاخص ۲۵ بوده‌است.

ایستگاه ستاد بحران منطقه ۷ صدرنشین هوای سالم  

بر این اساس، ایستگاه‌های ستاد بحران منطقه ۷ با شاخص ۹۵ ، گلبرگ منطقه ۸ و مسعودیه منطقه ۱۵ هر دو با شاخص ۹۶ طی ۲۴ ساعت گذشته از لحاظ آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون کمترین آلایندگی جزو مناطق سالم بودند.

ایستگاه پارک سلامت منطقه ۱۷ آلوده‌ترین منطقه

همچنین ایستگاه‌های پارک سلامت منطقه ۱۷ با شاخص ۱۶۳، شهرداری منطقه ۲۱ و پارک شکوفه منطقه ۱۴ با شاخص ۱۶۰ در همین مدت از لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بیشترین آلایندگی را داشتند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه  یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده‌است.

۱۵ روز هوای پاک از ابتدای امسال تاکنون

از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۵ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۶۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ٢ روز ناسالم برای همه گروه‌ها در تهران به ثبت رسیده‌است.