آفتاب

افتتاح محل برگزاری سنگنوردی المپیک تحت تاثیر کرونامحل برگزاری مسابقات سنگ نوردی المپیک، با اعلام کمیته برگزاری بدون حضور تماشاگر به بهره برداری رسید.

به گزارش ایسنا، اعضای کمیته برگزاری و دست اندرکاران صخره نوردی ژاپن با صعود از دیواره مسابقات، به تست آن پرداختند. همچنین اعضای این کمیته، کیفیت سالن مسابقات را مطلوب ارزیابی کردند.  مسابقه تست المپیکی این مکان به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر و تعویق روبرو شده بود. این رویداد که بدون حضور تماشاگر برگزار شد، به منظور تست کیفیت و استقامت دیواره با شرایط اصلی و استاندارد صورت گرفت. کوجی موروفوشی، قهرمان پرتاب چکش در المپیک ۲۰۰۴ آتن از جمله معدود مدعوین حاضر در این برنامه بود. ۱۰ صعود کننده زن و ۱۰صعود کننده مرد در تست مذکور با یکدیگر به رقابت پرداختند.  انتهای پیام


وبگردی