آفتاب

پلمب خانه های اجاره ای غیرمجاز به دستور دادستان بندرعباسدادستان عمومی و انقلاب بندرعباس دستور پلمب خانه های مبله اجاره ای غیرمجاز را صادر کرد.

مجتبی قهرمانی شب گذشته(۲۰ اسفندماه) طی دستوری به رئیس پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس از وی خواست در اسرع وقت نسبت به پلمب خانه های مبله اجاره ای غیرمجاز اقدام و نتیجه را اعلام کند. دادستان بندرعباس در این خصوص اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و در راستای صیانت از بهداشت عمومی و حفظ حقوق عامه با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا دستورات ویژه ای به ویژه در خصوص نظارت بر اماکن اقامتی و  پلمب خانه های مبله بدون مجوز صادر شده است. قهرمانی همچنین اضافه کرد: نظارت و بازرسی ها در این حوزه به طور مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفین عرصه بهداشت عمومی به شدت برخورد خواهد  شد. انتهای پیام