آفتاب

عبور سیارک غول پیکر از کنار زمینسازمان فضایی آمریکا سرگرم ردیابی سیارک غول پیکری است که قرار است وارد مدار زمین شود و روز پنج شنبه ۲۲ اکتبر (اول آبان) از نزدیکی این کره خاکی عبور کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی اسپونتیک نیوز، سازمان فضایی آمریکا این سیارک را تقریبا ٢ برابر اندازه ستون «نلسون» در لندن و نام آن را ۲۰۲۰ TGI اعلام کرد.  

ستون نلسون در مرکز  میدان «ترافالگار» در لندن از مشهورترین جاذبه‌های این شهر است و آن را به افتخار شجاعت و پیروزی دریادار نلسون در نبرد ترافالگار و کشته شدن او در این راه بنا کرده‌اند. «ویلیام ریلتون»، طراحی این ستون را انجام داده که ارتفاع آن به ۵۲ متر می‌رسد و مجسمه‌ نلسون را بر فراز آن قرار داده‌اند.

این سیارک به عنوان یک سیارک آپولو طبقه بندی شده است که یک سنگ فضایی است و هنگام عبور از فضا از مدار زمین عبور می کند. برآورد می شود که سیارک ۲۰۲۰ TGI با سرعتی معادل ۸.۵۳ مایل در ثانیه که معادل ۳۰ هزار و ۷۰۳ مایل در ساعت است، در حرکت باشد.

پیش بینی می شود که این سنگ فضایی در فاصله ۱۸.۳۰ واحد قمری بدون هیچگونه خطر برخوردی با زمین از نزدیکی زمین عبور کند. به بیان ساده تر این سیارک در فاصله هفت میلیون و ۲۷ هزار و ۲۰۱ مایلی از کنار زمین عبور می کند.  

سیارک ۲۰۲۰ TGI، قطری حدود ۴۳ تا ۱۰۰ متر دارد وبزرگترین سیارکی است که هفته جاری از نزدیکی زمین عبور می کند. ستاره شناسان ناسا در حال حاضر در حال ردیابی حدود دو هزار سیارک، دنباله دار و سایر اجرامی هستند که می توانند از نزدیکی زمین عبور کنند.

اکثر سیارک ها با جو زمین تماس نخواهند  داشت، اما در موارد نادر می توانند اختلالاتی در سیستم های آب و هوایی ایجاد کنند.
وبگردی