آفتاب

نوسان قیمت کرهگزارش های رسمی از این حکایت دارد که قیمت کره از ابتدای سال تا نرخ مصوب ۸۰۰۰ تومانی اخیر، رشد بیش از ۳۴۰۰ تومانی داشته و این کالا در شهریورماه تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

کره از جمله کالاهای اساسی بود که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد اما به تدریج و با کوتاه شدن لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، این کالا نیز کنار گذاشته شده و از مدت‌ها قبل با ارز نیمایی که به بیش از ۲۰ هزار تومان در هر دلار می‌رسد واردات آن صورت می‌گیرد.

طی یکی - دو ماه گذشته کره با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است؛ به طوری که بررسی قیمت آن در چند ماه گذشته براساس آماری که مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت کالاهای خوراکی منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت کره ۱۰۰ گرمی به طور متوسط از ۴۶۷۶ تومان در فروردین‌ماه تا متوسط ۵۴۵۱ تومان در شهریورماه رسیده است که حداقل قیمت در شهریور ۴۶۲۰ و حداکثر آن ۷۳۲۶ تومان گزارش شده است.

قیمت کره در شهریور نسبت به مرداد به طور متوسط ۱۲ درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

روند طی شده قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط ۴۶۷۶ تومان فروردین‌ماه، ۴۶۹۶ تومان اردیبهشت‌ماه، ۴۷۱۹ تومان خردادماه، ۴۸۰۰ تومان تیرماه، ۴۸۶۶ تومان مردادماه و ۵۴۵۱ تومان شهریورماه است که تا بیش از ۷۳۰۰ تومان هم قیمت خورده است.

اخیرا نیز ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کره را برای عرضه اعلام کرد که از قیمت ۸۰۰۰ تومانی برای کره ۱۰۰ گرمی حکایت داشت که نسبت به نرخ حدود ۴۶۰۰ تومانی فروردین حدود ۳۴۰۰ تومان به طور متوسط افزایش قیمت دارد.

از سوی دیگر بررسی میزان واردات کره در سال جاری نشان می‌دهد که طبق آمار گمرک، از ابتدای امسال تا حدود دهم شهریور ۶۰۴۴ تن کره وارد شده که ارزش کره‌های وارداتی به ۳۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۲۰۳ دلار می‌رسد.
وبگردی