آفتاب

رئیس کمیته جهانی المپیک: بازی های توکیو ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد«توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک بار دیگر تمایل زیاد خود برای برگزاری موفقیت آمیز بازی های المپیک توکیو که به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا به سال آینده موکول شده را ابراز کرد.

ایرنا به نقل از تلویزیون ژاپن نوشت: باخ در یک کنفرانس دو روزه اینترنتی که بین هیات هماهنگی کمیته بین المللی المپیک و سازماندهندگان بازی های المپیک توکیو برگزار شد،  بر نیاز به تطبیق دادن بازی های المپیک مناسب با دنیای پس از ویروس کرونا تاکید کرد.

او گفت که از سرگیری رویدادهای ورزشی بزرگ بدین معنی است که بدون واکسن هم می توان آنها را برگزار کرد. او گفت «ورزش ها در حال بازگشت هستند.»

باخ گفت که به تعویق افتادن بیسابقه بازی های المپیک ۲۰۲۰ چالش بزرگی را به همراه داشته است و «آنچه که ما اکنون می توانیم انجام دهیم» تعیین اصولی است که بتوان بعدا وقتی که زمان مناسب برای تصمیم گیری درست فرا رسیده باشد، از آنها استفاده کرد.

"موری یوشیرو" رئیس کمیته برگزاری المپیک هم در پاسخ گفت که ایجاد هیجان و انگیزه برای بازی های توکیو و اطمینان دادن به مردم که این بازی ها برگزار خواهد شد نیز حائز اهمیت است.

وی گفت که کمیته برگزاری وظیفه فوق العاده پیچیده ای را بر عهده دارد که تاکنون هیچکس در تاریخ المپیک نداشته است.

او اظهار کرد که همه کارکنان در این کمیته به عنوان یک تیم با یکدیگر کار می کنند.

بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو قرار بود تابستان امسال برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به مرداد سال گذشته موکول شده است.