آفتاب

آتش‌ سوزی در لبنیات «میهن» | فیلمشامگاه سه‌شنبه دود غلیظ از شهر لبنیات در جاده «شورآباد» به هوا برخواست. همچنین اهالی شهرک «امام حسین» اسلامشهر صدای شدید انفجار در یکی از واحدهای بستنی‌ سازی در حوالی این محله را شنیدند.


منبع: ایران تایمز