آفتاب

سخنرانی رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحدمعاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری اعلام کرد: هشتمین سخنرانی رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ساعت ۹ امشب به وقت تهران از شبکه خبر پخش می‌شود.

ایرنا: «علیرضا معزی» در حساب توییتری خود نوشت: هشتمین سخنرانی روحانی در مجمع عمومی نیز امسال ساعت ۹شب به وقت تهران از شبکه خبر پخش خواهد شد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری افزود: تمام وجوه جهان امروز متأثر از کرونا است، آنچنانکه هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل نیز با سخنرانی‌های ضبط شده‌ سران برگزار خواهد شد و از روزهای شلوغ دیپلماسی در نیویورک خبری نیست.