آفتاب

نرم افزار ابرستان برای حسابداری شرکت های نوپا و کوچک رایگان شدشرکت عصر فناوری دانش در جهت تسهیل حسابداری شرکت نوپا و کوچک، تیم نوپا و افراد حقیقی در سامانه ملی ایران نوآفرین اقدام به ارائه رایگان اشتراک یکساله لایسنس حرفه ای نرم افزار حسابداری ابرستان به تعداد محدودی نموده است.

نرم افزار ابرستان برای حسابداری شرکت های نوپا و کوچک، تیم های نوپا و افراد حقیقی، طی قراردادی با سازمان فناوری اطلاعات،  جهت حمایت از کسب و کارها در عبور از بحران کرونا، در طرح بوم واره، رایگان شد. طی این قرارداد شرکت عصر فناوری دانش در جهت تسهیل حسابداری شرکت نوپا  و کوچک، تیم نوپا  و افراد حقیقی در سامانه ملی ایران نوآفرین اقدام به ارائه رایگان اشتراک یکساله لایسنس حرفه ای نرم افزار حسابداری ابرستان به تعداد محدودی نموده است.  کافی است شرکت ها و افراد در سایت ایران نوآفرین ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد 10 رقمی ایران نوآفرین خود، در سایت ایران نوافرین شوند وارد طرح بوم واره شوند و در آنجا نرم افزار ابرستان را انتخاب نموده و با کد خود می توانند اشتراک رایگان یکساله را به راحتی دریافت نمایند.

محمد پیروزرام
وبگردی