آفتاب

پاسخ حقوقی معاون روحانی به ادعای آمریکا درباره استفاده از مکانیسم ماشهفارس نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: آمریکا ادعا دارد هنوز Participant یعنی مشارکت کننده در برجام است اما او به صورت رسمی نه تنها برجام را نقض کرده بلکه اعلام خروج کرد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، در مورد استفاده آمریکا از «اسنپ بک» برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گفت: کاری که آمریکا شروع کرده چند مشکل اساسی دارد.  من یک گزارش حقوقی در این زمینه ارائه داده‌ام. اول اینکه آمریکا دارد به بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ استناد می‌کند و می‌گوید من هنوز Participant یعنی مشارکت کننده در برجام هستم.

جنیدی در این باره خاطر نشان کرد: اما بحث ما کاملاً روشن است ما (ایران) می‌گوییم شما(آمریکا) به صورت رسمی نه تنها برجام را نقض کردید بلکه اعلام خروج کردید و بیان داشتید که در این معاهده و توافق نیستید.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این موضوع از نظر آئینی و شکلی دو اشکال عمده دارد. یک اینکه آمریکا دیگر مشارکت کننده برجام نیست، استفاده از این ابزار و مکانیسم فقط مختص به کسی است که هم طرف و هم مشارکت کننده در برجام است.

وی اضافه کرد: دومین اشکال آئینی این است که کسی هم که همین الان عضو است با مواد ۱۰ و بویژه ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است که یک آئینی در بخش حل و فصل اختلاف سند برجام آمده است. یعنی باید آئین موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ را طی کند. این موضوع در مواد ۱۰ و ۱۱ قطعنامه آمده است و آمریکا آن را طی نکرده است.

جنیدی تصریح کرد: استفاده از این آئین زمان بر است و چون در آمریکا انتخابات دارند این اتفاق رخ نداده است. اصلا فرض کنید این دو ایراد را نداشت که البته هر دو را دارد یعنی اولا مشارکت کننده برجام نیست و ثانیا مکانیسم ماده ۳۶ برجام را رعایت نکرده است. حالا فرض کنید یک کشوری هر دوی این موارد را رعایت کرده بود چه زمانی می‌توانست اظهار کند، می‌تواند تحریم‌ها را برگرداند، زمانی که اثبات کند ایران برجام را نقض کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: آنچه که ایران انجام داده است باعث شده تا الان ۱۵ تاییده آژانس داشته باشد و حتی بعد از خروج آمریکا از برجام هم ایران تا یکسال کاهش تدریجی تعهدات را نداشت. آمریکا زمانی از برجام خارج شد که ما ۱۵ تاییده برجام را داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه در زمان خروج آمریکا از برجام هیچ مورد نقضی که تشخیصش با آژانس بوده از سوی ایران رخ نداده است، تصریح کرد: حتی تا یکسال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی طرفین برجام مهلت داده شده بود تا نقض امریکا را جبران کنند.

جنیدی اظهار داشت: کاری که ایران در کاهش تدریجی تعهدات خود انجام داده به استناد مواد ۳۶ و ۳۷ برجام است. بنابر این از این منظر هم آمریکا نمی‌تواند به ما انتساب نقض دهد. ما آمدیم و یک حقی را در سند استفاده کردیم که بدلیل نقض برجام توسط آمریکا بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اشکال مهم تر این است که اگر تمام ایراداتی که به آمریکا الان وارد است در واقعیت نبود، باید گفت که کسی می تواند به حقوق ناشی از یک سند استناد کند که همه تعهدات ناشی از آن سند را زیر پا نگذاشته باشد. این موضوع را هر عقل سلیمی می‌گوید و در نظر دادگاه بین المللی که در جایی نظر مشورتی داده بود همین بحث را تایید کرده بود.

وی بیان داشت: بنابر این کسی که خودش نقض گسترده در برجام کرده  مجاز نیست چنین ادعایی کند. همیشه نقض تعهدات در یک سندی مانع از استناد به آن سند است.