آفتاب

ساز مخالف جبهه پایداری برای انتخابات ۱۴۰۰عضو جبهه پایداری ضمن تاکید بر وحدت احزاب بر حول محور معیارها و افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، در خصوص نحوه حضور جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری جبهه پایداری اصرار ندارد فردی که می خواهد در لیست بیاورد، حتما عضو جبهه پایداری باشد بلکه همه کسانی که واجد معیارها و شرایط باشند ولو اینکه منتقد جبهه پایداری هم باشند، را مدنظر قرار داده است.

بخش هایی از گفتگو با «فاطمه آلیا»، عضو جبهه پایداری، را بخوانید؛

*جبهه پایداری از همان ابتدا در خصوص انتخابات بر معیارها تاکید کرده است، به عبارت دیگر جبهه پایداری در بحث انتخابات به احزاب، گروه‌ها و تشکیلات که می‌خواهند ائتلاف تشکیل بدهند، پیشنهاد کرده که ابتدا روی معیارها کار کنند و براساس معیارها به وحدت برسند. لذا دوری از معیار محوری منجر به شکل‌گیری تفرقه در میان احزاب و تشکل‌ها شده است که وجود همین تفرقه‌ها مردم را آزار و رنج می دهد. در حقیقت مردم هر جا تفرقه ببینند می‌گویند دعوا از سر قدرت است، بنابراین در بحث رسیدن به وحدت معیار محوری مهم است.

*جبهه پایداری همیشه از گروه‌هایی که خواهان ائتلاف هستند دعوت کرده معیارهای پیشنهادی خودشان را ارائه بدهند تا از درون آنها به اشتراکات برسیم و یک وحدت فراگیر شکل بگیرد اما بعضا مشاهده می‌شود که در نیمه راه به دلیل بده بستان‌های سیاسی و یا نادیده انگاشتن ارزش‌ها از یکدیگر فاصله می‌گیرند، در این مواقع یک طرف را متهم می‌کنند و می‌گویند وحدت‌شکن است که معمولا منظور جبهه پایداری است، در واقع زمانی که جبهه پایداری معیار نیاورده که هیچ اما وقتی معیار می‌آورد مابقی اصولگرایان می‌گویند به معیار خودمان، پایبند هستم! در حالی که برای ائتلاف باید به معیارهایی که یک مجموعه فکری و سیاسی به وجود آوردند و ایجاد کردند پایبند باشیم.

* اتفاقا در انتخابات اخیر مجلس همین قضیه مطرح شد و جبهه پایداری که واقعا معیار محور بود از لیست خودش بسیار کوتاه آمد. لذا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده جبهه پایداری مانند گذشته با معیارها و برنامه‌هایی که باتوجه به تحولات کشور و بین‌المللی آنها را مورد بازبینی قرار داده است، وارد عرصه انتخابات می‌شود.

*جبهه پایداری در مورد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همانند گذشته اعلام کرده اصراری ندارد آن فردی را که می‌خواهد انتخاب کند و در لیست بیاورد، حتما باید عضو جبهه پایداری باشد، در حقیقت کسانی که واجد آن معیارها و شرایط باشند ولو اینکه منتقد جبهه پایداری باشند، هم مد نظر جبهه پایداری هستند همچنان که در انتخابات مجلس نیز به همین صورت عمل کرد. در لیست انتخاباتی جبهه پایداری برای مجلس درصد قابل توجهی از افراد نه تنها عضو جبهه پایداری نبودند بلکه منتقد هم بودند اما به دلیل اینکه به درد مجلس می‌خوردند، جبهه پایداری از آنها دعوت کرد و نام آنها را در لیست آورد. بنابراین در حال حاضر برای انتخابات ریاست جمهوری هم شخصیت‌ها و جوان‌های واجد شرایط که به صورت بالقوه در داخل جبهه و هم خارج از جبهه حضور دارند، مدنظر هستند اما تاکنون فرد خاصی مطرح نشده چراکه ابتدا باید برنامه‌ها و معیارها، مطرح شوند.

احزاب باید معیارها، گفتمان و برنامه‌های خود را مطرح کنند و نزدیک انتخابات هم که می شود، براساس آن با هم ائتلاف کنند. در نهایت ممکن است جبهه پایداری با توجه به معیارهای خودش مستقلا لیست بدهد .وبگردی