آفتاب

برنامه‌ های درسی دوشنبه ۲۴ شهریور مدرسه تلویزیونیجدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش شب یکشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣  تجارت الکترونیک و امنیت شبکه  پایه ١٢ رشته شبکه و نرم افزار

ساعت٨:٣٠ تا٩ خط در گرافیک پایه١١ رشته گرافیک رایانه ای     

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری  دانش فنی پایه ١٠- رشته ماشین ابزار و مشترک شاخه فنی و حرفه ای .     

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵آشنایی با بناهایی ایرانی پایه ١٠ رشته نقشه کشی معماری

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠  تاریخ هنر ایران و جهان پایه ١٠ رشته گرافیک      

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا١ فارسی ونگارس پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠تا١۵مطالعات اجتماعی پایه هفتم(من مسئول هستم)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠  مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون٢)

ساعت١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات اجتماعی پایه نهم( حرکات زمین)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-٢

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ ریاضی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس فارس۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۸درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی ۱پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان و محیط زیست پایه۱۱مشترک همه رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳  پایه۱۲مشترک همه رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت بهداشت پایه۱۲مشترک همه رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیا۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها.

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۲پایه۱۱

ساعت۱۶درس تاریخ اسلام۱پایه۱۰
وبگردی