آفتاب

آزادی بیان؟ یا ریاکاری نهادینه؟وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی از رویکرد غرب به توهین به مقدسات دینی انتقاد کرد و نوشت: این آزادی بیان است یا نفاق نهادینه شده؟

ظریف در توئیترش نوشت: 

آزادی بیان؟
یا
ریاکاری نهادینه؟

تحریک به خشونت و نفرت علیه 1.8 میلیارد نفر مسلمان با افترای کلیشه‌ای و هتک حرمت به کتاب مقدس و پیامبر آنان تشویق می‌شود.

اما در مقابل، حتی نزدیک شدن به روایت رسمی در مورد رویدادهای تاریخ معاصر – که البته رویدادهایی تنفرآور هم بوده‌اند– ممنوع است.

دیگر کافی است!وبگردی