آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۶/۱۷:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با سقوط خود به شاخص ۱/۶۰۷/۲۱۲ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۶۰۷/۲۱۲ واحد

درصد تغییر:  ۲.۴۶% منفی

میزان افزایش: ۴۰/۵۷۰ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۱۶/۹۷۳ واحد

درصد تغییر: ۲.۱۱% منفی

میزان افزایش: ۳۶۶ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۱۶

نماد بدون تغییر بورس: ۱۳

نماد منفی بورس: ۳۲۱


نماد مثبت فرابورس: ۵۶

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۲

نماد منفی فرابورس: ۲۲۲


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۴.۹۷% منفی

فملی ۴.۹۹% منفی

فارس ۴.۹۹% منفی

کگل ۴۹۹% منفی

وغدیر ۴.۹۷% منفی

اخابر ۴.۹۹% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۳.۲۸% منفی

شاخص صنعت: ۲.۵۱% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۷۶% منفی

شاخص هم وزن: ۱.۱۲% منفی


http://Www.aftabir.com

🆔 @aftabonline80
وبگردی