آفتاب

کدخدا پرستان بدانید آخر و عاقبتتان این استدیروز در دیدار الکساندر ووجیچ رئیس جمهور جمهور صربستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحنه های عبرت آموزی برای مسئولان کشور ثبت شد.

در این تصاویر ووجیچ به مانند یک پسر بچه در جلوی میز ترامپ نشسته و اوج حقارت نماینده یک ملت را نشان می دهد، ذلالت از این هم فراتر رفت زمانی که وی نمی داند که سفارت کشورش در اسرائیل باید از جایی به جای دیگر منتقل شود و بعد از دستور رئیس جمهور آمریکا تازه می فهمد که چه اتفاقی افتاده است.

بعد از آنکه در قاب تصاویر دیده شد رئیس دولت صربستان به صورت یک دست نشانده آمریکا که هر چه ترامپ به او می گوید بی چون و چرا باید قبول کند یاد رفتار غربی ها در دوران شاه و بعد از انقلاب  با سران کشور خودمان افتادم.

در جنگ جهانی دوم حتی با اعلام بیطرفی ایران خاک کشور به دست متفقین اشغال و ناموس ایران مورد تجاوز و مردان در صورت مقاومت کشته می شدند،سران پیروز جنگ یعنی روزولت رئیس جمهور آمریکا، استالین رئیس جمهور شوروی و چرچیل نخست وزیر انگلیس بدون خبر دادن به مقامات ایران وارد خاک کشور شدند.

در آن زمان که رضاشاه را برکنار و محمد رضا پهلوی را به جاش نشاندند شاه جدید ایران وقتی خبر حضور سران متفق را از رسانه ها شنید به شدت جا خورد و خواستار ملاقات با آنان گردید.

اما آنان با آنکه در خاک ایران بدون اطلاع مقامات کشور حضور داشتند در یک اقدام جالب توجه حتی حاضر به وقت دادن به ملاقات شاه ایران نشده و ایران را ترک کردند.

اما با پیروزی انقلاب هنگامی که وزیر خارجه شوروی جهت دیدار و ارائه توضیحات محضر امام رسیدند برای او یک صندلی ساده گذاشته و حضرت امام با تاخیر آن هم با لباس غیر رسمی( عبا و کلاه) در جلسه حاضر شد.وبگردی