آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۶/۱۵:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با کمی افزایش به ۱/۶۴۲/۰۳۸ واحد رسید

شاخص بورس: ۱/۶۴۲/۰۳۸ واحد

درصد تغییر:  ۰.۶۲% مثبت

میزان افزایش: ۱۰/۰۹۷ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۷/۲۹۰ واحد

درصد تغییر: ۰.۳۹% منفی

میزان افزایش: ۶۷ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۹۹

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۲۴۲


نماد مثبت فرابورس: ۱۰۳

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۲

نماد منفی فرابورس: ۱۷۶


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۵% مثبت

فکلی ۴.۹۸% مثبت

فارس ۵% مثبت

شستا ۱.۳۶% منفی

کگل ۴.۹۵% مثبت

حکشتی ۴.۹۹% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۲۴% مثبت

شاخص صنعت: ۰.۶۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۱.۱۸% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۹۱% منفی


🆔 @aftabonline80
وبگردی