آفتاب

دلیل اصلی شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبالسایت فدراسیون فوتبال نوشت: فدراسیون فوتبال در مورد قرارداد بین سرمربی اسبق تیم ملی با این فدراسیون اطلاعیه ای صادر کرد.

درباره قرارداد منعقده بین سرمربی سابق تیم ملی و فدراسیون فوتبال نظر به شانس بالای نقض رای فیفا در دادگاه عالی ورزش جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از قضاوت های غیرمنصفانه و بدون آگاهی دقیق از شروط قرارداد توسط افرادی به جهت دیده شدن و منافع شخصی و همچنین احترام به افرادی که مشفقانه در جهت نقد صحیح گام برداشته اند ابعاد حقوقی شروط قراردادی و چرایی درج آنها به شرح ذیل تبیین می گردد.

1_پیش بینی حدود 20 مورد تعهدات کلی و جزیی بر عده سرمربی شامل و نه محدود به موارد ذیل:
1_1ارائه نقشه راهبردی،گزارش کار،آنالیز نقاط قوت و ضعف تیم ملی در جهت توسعه و پیشرفت فوتبال ملی
2_1 لزوم نظارت و مشاوره درباره تیم ملی المپیک و تیم زیر 19 سال در جهت توسعه و پیشرفت تیم های اخیر الذکر
3_1لزوم حضور در سمینارها و انتقال دانش فنی به تیم های ملی در سطوح مختلف
4_1 لزوم حضور در باشگاههای بازیکنان ملی جهت ارزیابی آنها در کنار استعدادیابی بازیکنان ایرانی در سرتاسرجهان
5_1 تعیین حدود مصاحبه های تلویزیونی در راستای احترام به مقررات و قوانین ایران
6_1 لزوم استفاده از البسه مورد تایید فدراسیون فوتبال و عدم استفاده از اسپانسر دیگر
1_7 لزوم ارائه نقشه جامع از گزارش ها،اردوها و مسابقات در ظرف مهلت معین
8_1 لزوم کسب اجازه کتبی قبلی از ریاست فدراسیون درباره غیبت ها و ...

2_پیش بینی و ابتکار درباره پرداخت حقوق فصلی و نه ماهیانه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی کشور و تحریم های بی سابقه

3_استفاده از شرط پنالتی(جرایم نقدی) موضوع موارد 163_160 کد تعهدات سوئیس در صورت فسخ موجه طرفین برای نخستین بار در خصوص این شرط تصریحی به کیفیت موجود در قرارداد، دادگاه عالی ورزش به عنوان نهاد عالی مرجع حل و فصل اختلافات ورزشی و مرجع تجدید نظر تصمیمات فیفا بارها اعتبار آن را پذیرفته یا حداقل آن را به عنوان یک مبنا برای سنجش میزبان غرامت ملحوظ داشته است.
4_شایان توضیح و بسیار حائز اهمیت است که آنچه بیش از قرارداد اهمیت دارد،اجرای قرارداد است.
چه بسیار قراردادهای بسیار سنجیده و دقیقی که به دلیل عدم یا تاخیر در اجرای تعهدات، محل اختلاف و مناقشه قرار گرفته اند.
اجرای قرارداد حاضر به دلایلی نظیر تحریم های مشدد و بی سابقه و تغییر عمده اوضاع و احوال با سختی روبرو گردید و علت اصلی شکایت سرمربی سابق صرفا ناظر به اجرای قرارداد است و نه خود قرارداد.
5_در پایان مجددا تصریح می گردد که قرارداد حاضر از منظر کارشناسان حقوقی استاندارد و حتی واجد نوآوری های حقوقی بوده است و علت اصلی طرح شکایت، مشکلات غامض ناشی از اجرای قرارداد به دلایل پیش گفته شده است.
در صورت تقید و التزام عملی به منافع ملی و با توجه به مفتوح بودن رسیدگی و احتمال بالای نقض رای کمیته وضعیت فیفا در دادگاه عالی ورزش،از همگان انتظار می رود با ایجاد آرامش روانی در این مقطع از طرح موضوعات بلاوجه بپرهیزند.
وبگردی